Utöver ASSA ARX finns systemet redan integrerat med RCO M5, Office 365 och SSG.

Passersystemsintegrationerna innebär bland annat att man kan ge besökare och entreprenörer tillfällig access via funktionen kod-som-kort. Besökaren får då en 6-siffrig PIN-kod i inbjudningsmailet som automatiskt skickas ut i samband att mötet skapas via kalendern i Office 365. Mottagarlistan i Visitor kan även genereras direkt ifrån passersystemet. Detta, tillsammans med att anonymisering av loggar sker efter att besöket är avslutat, gör det enkelt för kunderna att leva upp till GDPR.

SSG-kopplingen innebär att man i samband med besöksinbjudan kan kontrollera att entreprenören har godkända utbildningar, rätt kompetens och giltighetstid för sina SSG-utbildningar samt att kortnumret för SSG-kortet kan läsas ner och användas i passersystemet.

Läs mer om vårt besökssystem Visitor