Vi släppte nyligen nya FW-versioner för både våra Cidron VG2- och VG3-läsare, vilket tillför några nya funktioner till läsarna. Dessa nya funktioner inkluderar stöd för Mifare-emulerade JCOP identitetsbärare, Mifare random UID samt stöd för iCLASS UID (ISO14443B).

Vi har nu börjat leverera Cidron-läsare med nya FW-versioner och vi vill därmed informera dig om att om du vill konfigurera om dina läsare till vår nya FW-version, behöver du ha den senaste versionen av vårt Cidron reader tool. Den senaste versionen är 6.5.0.5.

Tidigare konfigurerade kort (tillverkade med den äldre versionen av vårt reader tool) konfigurerar nödvändigtvis inte om läsarna med den nya FW-versionen korrekt och därför rekommenderar vi att ni konfigurerar om korten med vårt nya reader tool 6.5.0.5.

Konfigureringskort som är tillverkade med det vårt nya reader tool (6.5.0.5) fungerar med de äldre FW-versionerna.
OBS: För att kunna konfigurera om / skapa konfigureringskort med Cidron reader tool 6.5.0.x måste programmerarens VG2-läsaren FW vara minst 5,80. Om du använder VG3-läsare för omkonfigurering / skapande av konfigureringskort måste programmeraren först programmeras för att använda RS485-gränssnittet.

Kontakta oss om du önskar vår nya version av Cidron Reader Tool 6.5.0.5.

KONTAKTA OSS