Seriline fortsätter nu att förbättra kortläsaren Cidron med en ny firmware version för ännu fler funktioner. I tillägg till att läsarna redan hanterar de flesta standardiserade formaten på marknaden, som bland annat Mifare classic, Mifare Plus, DESFire och Prox/EM, så lägger vi nu till stöd för iCLASS UID samt stöd för Mifare Random UID.

Detta resulterar till en av marknadens mest flexibla kortläsare som kan läsa upp till 9 olika RFID-teknologier och 7 teknologier samtidigt. Med Cidron-plattformen så är det enkelt att ange hur och vad som skall läsas samt hur det skickas till passersystemet. Sedan tidigare finns även funktioner för BLE/NFC med stöd för Mobile ID med din smartphone som identitetsbärare.


iCLASS UID tillhör inte något av de säkrare formaten men det finns installerat i en stor bas där kunder efterfrågat detta som ett migrationsformat, för att förflytta sig till ett standardiserat format som tex DESFire eller en Mobile ID-lösning för större flexibilitet.

Random UID är en funktion i Mifare DESFire-chippet som finns i identitetsbäraren (exempelvis kort eller nyckelbricka). När denna funktion är aktiverad så kommer identitetsbäraren att generera ett nytt UID (Unikt ID) varje gång det används. Denna funktion gör det säkrare att använda ett UID då ”skimming” och eventuella kopior av bäraren blir oanvändbara. Random UID-funktionen kan aktiveras eller avaktiveras i Cidron-läsaren, för passagesystemet så presenteras alltid samma UID.

Förbättrat stöd för JCOP-emulerad Mifare har adderats där Cidron-läsarna, med tillägget för just emulerad Mifare, nu stödjer ISO 14443. ID06-kort (legitimation som används inom byggbranschen) är ett exempel på ett kort med JCOP-emulerad Mifare.
De nya funktionerna finns tillgängliga i FW versionerna 5.86.06 för VG2 och 3.82.00 för VG3 läsarna eller senare.

Vill ni ha en av marknadens flexiblaste och mest framtidssäkra kortläsare så är valet Cidron, enkelt!
Kontakta oss för mer information.

kontakta oss