Entreprenörsportalen


Kontakta oss

Vill du få bättre kontroll på dina entreprenörer och samtidigt underlätta administrationen?

Nu lanserar Seriline Entreprenörsportalen som en modul till Serix IAM. Från Entreprenörportalen kan entreprenörsföretaget själva logga in och administrera sin egen personal. Ni bestämmer själva hur stora rättigheter entreprenörsföretaget ska ha.

 

Hur fungerar det?

Via Serix IAM’s grundplattform kan en administratör upprätta ett entreprenörsföretag som har ett uppdrag hos er organisation. Entreprenörsföretaget skapas med namn och kontraktsperiod, samt eventuella övriga uppgifter såsom organisationsnummer och adress. Till entreprenörsföretaget knyts kontaktpersoner som ska kunna logga in i portalen med tex. BankID, samt ansvariga personer inom den egna organisationen som är ansvariga för entreprenörsföretaget. Entreprenörsföretagets kontaktpersoner kan sedan logga in och administrera sina egna medarbetare under kontraktsperioden. 

Entreprenörsföretaget kan nu själva ansvara för att deras lista på medarbetare är uppdaterad och kan beställa passerkort och behörigheter. Vilka behörigheter som ska vara tillgängliga kan styras per entreprenörsföretag. 

Som administratör i Serix IAM från den egna organisationen kan du alltid gå in och lägga till, editera och radera de uppgifter som entreprenören lägger in. Du har därför alltid full kontroll och har möjlighet att spärra enskilda entreprenörer eller hela entreprenörsföretaget.

Beställning och attest eller betrodd entreprenör?

När en beställning av behörighet görs från entreprenörsföretaget kan den skickas för attest inom organisationen i ett eller flera steg. Systemet kan konfigureras så att beställningen alltid skickas via den ansvariga personen innan den går vidare till godkännaren för behörighetsområdet.

Entreprenörsföretaget kan även ges rättigheter att tilldela utvalda behörigheter till sina medarbetare utan attest från den egna organisationen.
 

Alltid tillgänglig - från vartsomhelst

Entreprenörsportalen är en modul till Serix IAM som installeras på en separat publik webbserver och kommunicerar säkert med IAM-systemet, där all information lagras. Modulen fungerar både om driften sker på egna servrar eller om som en molntjänst från Seriline. 

Entreprenörsföretagets kontaktperson loggar in med hjälp av användarnamn/lösenord, BankID eller organisationens egna autentiseringstjänst.

Serix Entreprenörsportal kan integreras med andra befintliga system

Entreprenörsportalen kan givetvis utnyttja Serix IAM’s befintliga stöd för kontroll av entreprenörers utbildning och kompetens för industrin genom SSG Access. Kontaktpersonen kan då skapa sina medarbetare genom att ange personnummer eller SSG-accesskortnummer. Vid skapandet hämtas personuppgifter och foto, samt att det görs en kontroll att medarbetaren uppfyller kraven för arbete inom er organisation. Kontroller sker sedan löpande mot SSG Access, där personen spärras automatiskt om den inte längre uppfyller kraven. Statusen presenteras både för kontaktpersonen i entreprenörsportalen och för administratören i Serix IAM.

Ladda ner vårt produktblad
 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så bokar vi in en demo online eller live.