Identitetshantering

Kontakta oss

Vad innebär identitetshantering?

Identitetshantering (IdM, Identity Management), även känt som identitets- och åtkomsthantering (IAM, Identity Access Management), säkerställer att rätt personer i ditt företag  eller organisation har rätt behörighet till era teknologiresurser. Med andra ord är det benämningen för de processer och system som används för att skapa och underhålla de digitala nycklar som en identitet (person) har. Identitets- och åtkomststyrning är ett av våra SaaS-erbjudanden som ger organisationer möjlighet att automatiskt konfigurera, övervaka och hantera sina digitala användare, behörigheter och säkerhet.

Alla typer av verksamheters behov av att ha kontroll över identiteter och behörigheter ökar konstant eftersom IT-landskapet är mer komplext än någonsin, samtidigt som kraven på säkerhet och efterlevnad blir alltmer strängare. En vanlig utmaning inom identitetshantering är att en person och identitet ofta finns i flera olika system som hanteras i olika delar av organisationen. Detta kan en en negativ påverkan på bland annat effektivitet, flexibilitet och säkerhet. Tre nyckelfaktorer i en organisations säkerhetsinfrastruktur. Ett övergripande Identitets- och accesshanteringssystem blir som ett paraply för verksamhetens IT-säkerhet och datahantering.

Automatisering

Våra system gör jobbet åt dig. Byte av lösenord, skapandet av nya konton, integration med t.e.x. HR-system, loggning med spårbarhet och mycket annat.

Säkerhet

Automatisering leder till ökad säkerhet då man bygger bort den mänskliga faktorn med risk för manuella misstag.

Effektivitet

Automatisering leder även till en ökad effektivitet och ni kan fokusera på rätt saker.

Framtidssäkert

Vi erbjuder våra kunder marknadsledande funktionalitet byggt med den senaste tekniken och ser till att den alltid är up-to-date.