Ramavtal inom offentlig sektor

Kontakta oss

Kammarkollegiet har valt Seriline som ramavtalsleverantör inom identifiering och behörighet. Detta innebär att kommuner, landsting och myndigheter kan avropa produkter och tjänster för identifiering och behörighet såsom kort och andra bärare, tillbehör, fotoprodukter med flera tjänster samt e-legitimationer, direkt ifrån Seriline som är en av leverantörerna i upphandlingen.

 

Omfattning

Detta ramavtalsområde omfattar produkter och tjänster för identifiering och behörighet. Detta omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt andra typer av bärare för identiteter. Samtliga typer av kort ingår såsom tjänstekort, SIS-kort, SITHS-kort eller andra typer av identitetskort för anställda i offentlig sektor samt ID06-kort. Nytt för detta ramavtal är att e-legitimationer inkluderas.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t.ex. vara ett chip, beröringsfri teknik, mifare och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod. Ramavtalet omfattar även tillbehör såsom beställningsstationer, fotoprodukter, korthållare och liknande.

Det går att köpa Funktion som tjänst samt Produkt som tjänst. Det finns även möjlighet att avropa olika typer av konsulttjänster kopplade till dessa produkter.

Ramavtalsområdet är ett kombinationsavtal som innebär att det finns en särskild fördelningsnyckel med alla villkor fastställda samt även möjlighet att genomföra avrop via förnyad konkurrensutsättning. Avrop genom den särskilda fördelningsnyckeln sker via formulär och ytterligare krav kan inte läggas till. Vid förnyad konkurrensutsättning kan avropsberättigad precisera egna krav.

Är du här för att göra ett avrop?

Avrop sker genom avropa.se där du också kan få mycket hjälp i form av mallar och instruktioner.


Avtalsperiod: 2021-03-23 - 2024-03-22
Avtalsnummer: 23.3-2965-20:006

Seriline är leverantör i följande ramavtalsområden:

Identifiering och behörighet - Särskild fördelningsnyckel
Identifiering och behörighet - Förnyad konkurrensutsättning

 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Freddie Parrman
Freddie Parrman

Avtalsansvarig

Mattias Håkansson
Mattias Håkansson

Affärsområdesansvarig, Syd

Johan Waldenström
Johan Waldenström

Affärsområdesansvarig, Västra Götaland