Utfärda professionella
parkeringstillstånd

Beställ era parkeringstillstånd Online

Nytto- och boendeparkering, parkering av miljöfordon, personalparkering – Tillverka själv eller beställ online hos oss. Serilines system är skräddarsydda för alla ändamål och behov. Den perfekta lösningen för er som behöver professionella parkeringstillstånd med egen utformning, men inte själva vill köpa utrustning eller hantera tillverkningen – betala bara för de färdiga korten!

Innan ni kan börja beställa kort måste vi få vissa uppgifter från er. Ni får ange vilken typ av kort ni avser att beställa, samt bifoga den logotype som skall finnas med på korten. Seriline kommer att kontakta er angående kortens exakta utformning.

Efter någon dag får ni er inloggning och kan då börja beställa kort. Logga in, fyll i uppgifter och beställ - Så enkelt är det!

Olika typer av tillstånd


Tillstånden kan beställas i olika storlekar och utföranden. Vanligast är kreditkortsformat (CR 80) eller DIN A7 (74 x 105 mm). CR80 korten kan antingen levereras som enkla papperskort som läggs i en plastficka, alternativt som helplastkort (typ kreditkort). DIN A7 korten består av en papperskärna med säkerhetstryck som plastats in med ett säkerhetslaminat till ett professionellt parkeringstillstånd. Innan ni kan börja beställa kort måste vi få vissa uppgifter från er - klicka här för att skapa Online konto. 

Registrera ert konto idag

Tillverka själv

Det går snabbt och enkelt att tillverka och administrera olika typer av tillstånd. För in kortuppgifterna i programmet och skriv ut på en vanlig laserskrivare. Om du vill kan du själv bestämma hur blanketten ska se ut. Serilines blankettmall är förtryckt med säkerhetsmönster.

I vår webbshop hittar du kompletta paket med programvaror, utrustning och förbrukningsmaterial för P-tillstånd.

BESÖK WEBBSHOPEN

PR-kort Parkeringstillstånd

PRH-kort

Personer med funktionsnedsättning kan få parkeringstillstånd utfärdat av kommunen. Tillståndet ger rätt att parkera på en plats särskilt markerad för personer med funktionsnedsättning. Hur tillstånden ska se ut regleras i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:73.

Läs mer

Boende och Nyttoparkering

Boende- och Nyttoparkering

P-Enterprise är Serilines program för boende- och nyttoparkering och innehåller många bra funktioner som förenklar utfärdandet av tillstånd.

Läs mer

Parkeringstillstånd Privat

Privat parkering

P-Express är ett program för den som vill utfärda tillstånd för personalparkering och andra privata parkeringstillstånd. Välj kvalitets- och säkerhetsnivå som passar just dina behov.

Läs mer

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss så bokar vi in en demo online eller live.

Kopiera hela programmappen till den nya datorn. Observera att våra program INTE behöver installeras om. Alla funktioner finns integrerade i programmet. Inga uppgifter är inskrivna i Windows register. Det är en fördel att lägga programmen på en server för att erhålla en säker backup.

Principen är att man med hjälp av sökfälten filtrerar kortlistan så att den bara visar det man efterfrågar. Längst ner i vänstra hörnet i programfönstret visas antalet poster som ett resultat av filtreringen (filtrerat/alla kort). Vill man skriva ut en rapport på vilka kort det gäller – gör filtreringen i kortlistan och markera alternativet ”Lista” i Rapporthanteraren. 
Kryssa i de uppgifter som skall finnas med i rapporten, samt välj hur de skall sorteras och skrivas ut.

300 dpi är en tillräcklig upplösning vid utskrift. När bilden läses in kan upplösningen vara något högre så att det finns marginaler till att zooma in bilden. Bilder som läses in till programmen trimmas och skalas automatiskt till rätt storlek när de sparas. Fotots proportioner är 3 x 4 och fältet för namnteckningen har proportionerna 4 x 1. PR-kortens foto är 30 x 40 mm och namnteckningen är 60 x 15 mm.

All data lagras i en databas(Accessdatabas), som vid installationen sparas i mappen ../PR-kort/db/. Foton och namnteckningar lagras som filer i en filmatris under ../PR-kort/Image/. Programmet har även en INI-fil i programmappen ../PR-kort/ där vissa inställningar sparas.

Beställ/tillverka ett helt nytt kort med nytt tillståndsnummer, spärra det gamla. Polisanmäl stulna kort.

Nej, endast ett kort skall utfärdas per person. Tillståndet är personligt och i detta fall tillhör barnet.