Kundcase

Upptäck hur Seriline Groups lösningar kan implementeras och användas av organisationer.

Kundcase - Region Västerbotten
Kundcase - Region Västerbotten

Identitets- och Åtkomsthantering för 28 000 identiteter

Kundcase - Leksands Kommun
Kundcase - Leksands Kommun

Serix IAM - Effektiv identitetshantering för Leksands Kommun

Kundcase - Borås Stad
Kundcase - Borås Stad

Serix IAM löser passersystem och bokningsutmaningar för Borås Kommun.

Kundcase - Umeå Universitet
Kundcase - Umeå Universitet

Öppnare och mer välkomnande på ett säkrare sätt!

Kundcase - Wellness Studio
Kundcase - Wellness Studio

Nyckeln till framgångsrik träning

Kundcase - Cresto Group
Kundcase - Cresto Group

Höjden av säkerhet

Kundcase - Botek
Kundcase - Botek

Taggar som håller rent