Kundcase Cresto Group

HÖJDEN AV SÄKERHET

BAKGRUND OCH UTMANING

Cresto Group, med säte i Halmstad och ett trettiotal anställda i Sverige och Norge, utvecklar, tillverkar och säljer personlig fallskyddsutrustning, räddningsutrustning samt relaterade tjänster så som utbildning, installationer och årlig kontroll. Företaget erbjuder ett brett sortiment av fallskydds- och räddningslösningar för arbete på höjd. Ambitionen är att användarna ska känna sig säkra och kompetenta också i miljöer präglade av utmaningar och risker. Produkterna är robusta och utvecklade för tuffa miljöer. Kunderna finns över hela världen och i alla typer av branscher, som till exempel bygg, industri, energi och telekom. 

Cresto Group är ledande i Norden inom säkerhet på hög höjd och tillverkar bland annat säkerhetsselar, linor och räddningsutrustning. När företaget sökte ett enkelt och pålitligt system för att effektivisera märkningen och kontrollbesiktningen av sina produkter vände de sig till Areff (en del av Seriline Group). 

 

LÖSNING

”Lagen kräver att varje enskild produkt ska ha unikt serienummer så att man kan identifiera den, följa upp dess historik och säkerställa att den genomgår de föreskrivna årliga kontrollerna”, berättar Jonny Magnusson, produktchef på Cresto Group. 

”Areffs lösning innebär att vi syr in eller på annat sätt fäster en elektronisk tagg i utrustningen. Med en läsare kan man sedan läsa av taggen och informationen lagras i en särskild on-line databas.”

Systemet har en rad fördelar. Bland annat är risken för skrivfel helt eliminerad. 

”När allting sköttes med papper och penna fanns det alltid en risk för att någon skrev fel i dokumenten, eller så var märkningen sliten och svårläst”, förklarar Jonny. ”I bägge fallen innebar det att identiteten på produkten blev osäker och då får den inte längre användas. Men med elektroniska taggar blir aldrig en siffra fel och taggarna går alltid att läsa, vilket betyder större tillförlitlighet och långt färre kassationer.”

RESULTAT

Ett lite oväntat resultat av digitaliseringen och den förbättrade spårbarheten är att stulen säkerhetsutrustning hittat tillbaka till sina ägare. Systemet har varit igång sedan år 2014 och några problem att tala om har inte uppstått. En annan viktig del i Crestos kravspecifikation var användarvänlighet, fortsätter Jonny: ”När vi började titta på olika tekniska lösningar insåg vi snart att det var en djungel. Men med hjälp av Areff kunde vi ta fram en lösning som är enkel och pålitlig. Det krävs inga expertkunskaper för att sköta utrustningen, vilket både vi och våra kunder uppskattar”, konstaterar han. 

Ett särskilt besiktnings-kit med bland annat läsare och ersättningstaggar gör det också lätt att arbeta med kontroller ute i fältet. Ersättningstaggarna används för att byta ut skadade taggar och för att märka upp produkter som av något skäl saknar märkning. ”På det här viset blir produkterna enklare att besiktiga och vi får fler produkter som följer lagen”, noterar Jonny. 

Läs mer här 

Kontakta oss

www.areff.se - A part of Seriline 

www.crestogroup.se