Ett besökssystem kan se helt olika ut beroende på vilka behov man har. Oftast beställer man de funktioner man behöver för att få ett system som passar de egna behovet.
I vår webbsop finns några färdiga paket att beställa direkt.

Man behöver kunna sätta upp databasen, skapa layouter till besöksbrickor, skriva ut rapporter och statistik osv. Dessa funktioner finns i receptionsprogrammet VISITOR. Svaret på frågan är egentligen nej, men vi har kunder som bara har köpt gästdelen, och som vi har hjälpt med databas och layouter.

I basversionerna går det bara att checka ut, medan i premiumversionerna kan man både checka in och ut besökare.

Programmet behöver en COM-port att lyssna på. När en läsare ansluts till en USB-port behöver man installera en virtuell USB/COM port. Rent principiellt bör vilken streckkodläsare som helst fungera, men vi har mest erfarenhet av Newlands scanners som vi också kan ge bra support mot.

Att läsaren piper betyder att den läst koden. Däremot betyder det inte att programmet tagit emot data från läsaren. Kontrollera att alla inställningar i programmet är korrekra för den aktuella läsaren (menyraden Alternativ/Sök med läsare...) - att fältet Id används som sökfält och att rätt COM-port är inställd (Windows kontrollpanelen).
Ibland kan Windows tappa kontakten med USB-porten. Testa med att koppla bort läsaren från datorn och anslut den igen. Kontrollera vilken COM-port läsaren fick på kontrollpanelen.

Bakom varje utskriftsknapp kan man lägga en egen layout. Detta gör att man enkelt kan skapa t ex en knapp för utskrifter av bilpass, en annan för parkeringskort eller lånekvitton etc.

Kontakta oss på Seriline och beställ en produktnyckel för det programtillägg som önskas. Från version Premium 7,07 behöver inget nytt installeras, ange endast en giltig produktnyckel för den nya funktionen.