FAQ för ID-system

Det är samma program som används till alla typer av kort. Först vid utskriften (och i kortlayouten) bestäms hur korten skall skrivas ut. Det är mängden funktioner som avgör vilket program man behöver. Exempelvis Mifare kodning SQL datababaser etc.

Alla typer av skrivare som är installerade i Windows kan användas.

I programmen finns det en inbyggd layouteditor där ett obegränsat antal kortlayouter kan skapas. Dessa blir sedan valbara i en rullmeny i programfönstret när korten skapas.

Man får sin egen kortlayout i Online systemet, men av säkerhersskäl skapar vi på Seriline denna.

Streckkod och magnetkodning ingår i alla programmen. ID Enterprise stödjer även Mifare, där det både går att läsa ut kortets serienummer till databasen och att sektorkoda korten.

ID Enterprise innehåller sådana funktioner. Data kan enkelt formateras i det inbyggda verktyget för att passa det externa systemet.

I programmet ID Express kan data importeras från en fil, t ex en TAB-avgränsad textfil. ID Enterprise hanterar även import direkt från SQL-databaser och Windows AD.

ID Enterprise har en inbyggd rapporthanterare med vilken man skapar egna rapporter. Dessa kan skrivas ut antingen på papper eller som fil.