Säkerhetstrender

 

Ransomware och tillverkningsindustrin

Ransomware och tillverkningsindustrin

Tidigare var hotlandskapet inom cybersäkerhet präglat av angripare med spionagemotiv, vilka riktade in sig på tillverkningsföretag för att stjäla immateriella rättigheter (IP) och företagshemligheter. Deras mål var ofta att skaffa sig strategiska fördelar genom att få tillgång till teknisk information och företagshemligheter. Denna typ av angrepp var ofta noggrant planerade och genomförda av avancerade aktörer.

Mer info

Cybersäkerhet och NIS2

Cybersäkerhet och NIS2

Cybersäkerhet handlar om att skydda nätverk, system och data från cyberhot. Målet är att avvärja attacker, oavsett om dessa attacker kommer inifrån eller utifrån organisationen, men också att skydda verksamheten mot andra risker som till exempel förluster av data på grund av en krasch i ett IT-system. För en nation är skyddet särskilt viktigt att hantera i samhällsviktiga verksamheter och det är här som NIS2 kommer in.

Mer info

GDPR

GDPR

Vi behandlar dina uppgifter med största respekt och givetvis säljer vi inte dem vidare till tredje part. Som en del i arbetet har vi genomlyst våra produkter, tjänster och interna processer för att möta upp de nya kraven.

Mer info

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddet för Sverige är högaktuellt och med det kommer införande av den nya Säkerhetsskyddslagen. Vad innebär det egentligen? Nedan följer en enklare sammanfattning av vad arbetet med säkerhetsskydd omfattar.

Mer info

Persondata

Persondata

Visste du att Serilines persondata aldrig lämnar Sverige? Vi arbetar ständigt för att säkerställa att information som behandlas och lagras hanteras på ett säkert sätt.

Mer info