GDPR-anpassade kameradekaler

Skyltar för kameraövervakning

Allt fler allmänna platser, butiker och lokaler i samhället är försedda med kameraövervakning. Att en plats har utrustning för videobevakning skall det informeras om, genom tydlig skyltning om att området är kameraöverbevakat.

I och med att GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 råder det numera bland annat ett krav på att kunna ange vem som har tillgång till kamerabild­erna i samband med kamerabevakning. I Serilines onlineportal, Serix Online, erbjuder vi våra kunder möjligheten att designa sina egna kameradekaler som sedan enkelt går att beställa hem.

Vi på Seriline har ett brett sortiment av övervakningsskyltar och dekaler för videoövervakning. Att visa att butiken, området eller lokalen är övervakad av kameror minskar risken för snatteri, stölder och inbrott. Hos oss kan du välja mellan många modeller och det budskap som passar dig.

Skapa konto

Kamerdekaler GDPR skylt

Högre krav på att informera

Kraven på att informera är mer omfattande än tidigare. Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar eller informera om bevakningen på något sätt. Informationen skall numera bl.a. innehålla uppgifter om:

  • Vem som kamerabevakar (företagsnamn)
  • Syftet med kamerabevakningen
  • Ange om kamerabevakningen sker med eller utan ljudupptagning
  • Kontaktuppgifter till ert företag

GDPR skyltar kameraövervakning

Ytterliggare information

Dessutom måste det finnas information om följande på t.ex. en webbsida eller anslagstavla.

  • Ändamål, alltså varför ni kamerabevakar
  • Rättslig grund, vilken lag, regel eller vilket avtal som stödjer er för att få kamerabevaka
  • Hur länge ni lagrar uppgifterna
  • Vilka rättigheter de registrerade har, till exempel begära att ni raderar deras uppgifter
  • Att de registrerade kan klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten  om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal

Beställ dina kameradekaler idag

Genom att beställa dina kameradekaler hos oss på Seriline säkerställer du att du följer alla regler.
Vi hjälper dig få med all information som krävs. Därefter designar och beställer du enkelt dina skyltar genom portalen Serix Online.