Säkra identiteter

Kontakta oss

Vad är Serix ID?

Serix ID ger användaren en säker, dynamisk och mobil identifiering av en person eller en produkt. Exempelvis kan Serix ID användas för att online verifiera en identitet i olika sammahang som t.ex. vid en väktarrondering i en byggnad, vid en tentamen för behörighetskontroll, vid hushållsnära tjänster så som hantverkare, städbolag eller vårdgivares närvaro i vårdtagares hem. 

I många fall är det avgörande att kunna verifiera en persons utbildningsnivå för tillträde till olika typer av lokaler och/eller arbetsfordon. Serix ID stödjer möjligheten att kontrollera och registrera närvaro vid en mängd olika tillfällen och situationer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Serix ID kan med fördel även användas för att verifiera äktheten hos en produkt eller för att identifiera en underhållspunkt i exempelvis en fabrik, på en flygplats eller ett kärnkraftverk. Vid avläsningen får användaren exakt rätt instruktioner för att effektivt kunna genomföra underhållet i anslutning till kontrollpunkten.

När kan man använda Serix ID?

Serix ID fungerar i alla sammahang där det finns behov av en säker identifiering av en person eller produkt. Några exempel på användningsområden som är direkt tillgänliga via vår Serix-plattform

 • Identitetskontroll vid vaktrondering
 • Passage vid vaktkur och väktarkontroll
 • Närvarokontroll vid tentamen
 • Identifiering av personal, t.ex. i samband med hushållsnära tjänster

Det finns också möjlighet att integrera Serix ID med andra system för att exempelvis:

 • Kontrollera och/eller koppla rätt utbildningsnivå till olika typer av funktioner, t.ex. uppstart av ett fordon så som en truck eller liknande
 • Kontrollera äktheten hos en produkt
 • Fungerar som kontrollpunkt vid underhåll av maskiner/produkter
 • Säkerställa inventering av produkter
 • Hantering av produktuthyrning
 • Geopunkt för inomhusbruk
Så fungerar det!
 1. Serix ID-taggen, som kan vara ett kort, en nyckelbricka eller annan tagg, läses av med en smartphone
 2. Den avlästa informationen skickas via internet till Secure Verification Service - SVS
 3. SVS verifierar äktheten av Serix ID-taggen
 4. Funktionen Graphical Design Serices - GDS slår samman identitetens information (status, design, bilder, namn etc.) från användarplattformen (Serix IAM) till en visuell presentation av den aktuella identiteten
 5. Resultatet presenteras på smartphonen

Ladda ner vårt produktblad