Behörighetshantering


KONTAKTA OSS 

Effektiv behörighetshantering

I takt med att fysisk access integreras i många andra delar av verksamheten har också vikten av att säkra identiteter ökat. Många vill kunna använda en digital nyckel (credential) för flera olika saker: inpassering, inloggning i datorer och kopieringsmaskiner. Det blir mer och mer applikationer som identiteten ska fungera med. Ofta handlar det om decentraliserade organisationer – istället för att ha sin egen utrustning för att utfärda kort lokalt så vill de få dem distribuerade från tillverkaren. Genom vår beställningsportal, Serix Online, kan kunden beställa sina ID-kort online som vår produktion sedan producerar och distrubiterar. Som kund kan du följa hela processen från order till leverans. Här finns också möjlighet till återrapportering av kortdata direkt in i olika passersystem via API:er. 

Serix IAM är vår plattform för hantering av identiteter och accesser där du har ett enkelt gränssnitt för hanteringen av personer, identitetsbärare (credentials), behörigheter och tillhörigheter. Serix IAM kan hämta personuppgifter från till exempel ett HR-system eller ert AD och knyta ihop dem med andra system som exempelvis ett passersystem eller utskriftslösningar. 

Vad är RFID?

RFID står för radio frequency identification och är ett samlingsnamn för en mängd varianter av tekniker som arbetar i flera olika standardiserade frekvenser mellan 3 kHz och 300 GHz. De två vanligaste frekvenserna är 13,56 MHz (Mifare) och 125 kHz (EM). 
En läsare kan läsa av en digital nyckel (exempelvis nyckelbricka eller kort) trådlöst, även kallat kontaktlöst. Det innebär att den digitala nyckeln är inbäddade med en sändare och en mottagare som inte behöver röra vid läsaren för att kunna läsa av den kodade informationen. 

Kommunikationen sker genom elektromagnetiska vågor, vanligaste formen är radiovågor. Radiovågorna är grupperade i tre radiofrekvensområden: låg frekvens (LF), hög frekvens (HF) och ultrahög frekvens (UHF). De skiljer sig åt efter applikation, maximalt läsintervall samt typ av RFID-produkt och läsare som används. 
En digital nyckel kan läsas upp till flera meters avstånd och behöver inte befinna sig inom direkt siktlinje för läsaren för att spåras. Beroende på vilken variant av RFID-chip som används, krävs olika avstånd. Vissa RFID-chip är försedda med ett eget batteri och sänder då ut starkare signaler som går att avläsa på upp till många meters avstånd. Andra typer av chip får strömförsörjning av närheten till en avläsare. Det förstnämnda kallas för aktiv RFID och det sistnämnda för passiv RFID.

Användningsområdena för RFID är många och tekniken finns i alltifrån våra busskort, gymkort och inpasseringskort till mobiltelefoner och betalkort.  
 

Aktiv RFID

Ibland är man i behov av ett chip med mer processorkapacitet än vad de passiva chippen kan erbjuda. Det kraftfullare chippet behöver en strömkälla som gör att chippet arbetar även när det är utanför läsfältet. Den talar upprepat om “här finns jag!”. Så länge läsaren får meddelanden från den digitala nyckeln så vet systemet att den finns inom kommunikationsavståndet. Deras räckvidd kan sträcka sig upp emot flera hundra meter och batterierna som sitter i kan hålla upp emot 10 år.

Passiv RFID

De passiva digitala nycklarna har ingen intern strömförsörjning. De får tillräckligt mycket ström från läsaren för att kunna skicka ett svar. Passiva RFID-produkter har kapacitet att läsas från 11 cm upp till 10 meter beroende på vilken standard man använder och även på hur omgivning ser ut. Tack vare att de passiva RFID-produktern saknar en inbyggd strömkälla kan de göras väldigt små och de är därför väldigt lätta att placera där utrymmet är begränsat.