Accesshantering


KONTAKTA OSS 

Effektiv accesshantering

I takt med att fysisk access integreras i många andra delar av verksamheten har också vikten av att säkra identiteter ökat. Många vill kunna använda en digital nyckel (credential) för flera olika saker: inpassering, inloggning i datorer och kopieringsmaskiner. Det blir mer och mer applikationer som identiteten ska fungera med. Ofta handlar det om decentraliserade organisationer – istället för att ha sin egen utrustning för att utfärda kort lokalt så vill de få dem distribuerade från tillverkaren. Genom vår beställningsportal, Serix Online, kan kunden beställa sina ID-kort online som vår produktion sedan producerar och distrubiterar. Som kund kan du följa hela processen från order till leverans. Här finns också möjlighet till återrapportering av kortdata direkt in i olika passersystem via API:er. 

Serix IAM är vår plattform för hantering av identiteter och accesser där du har ett enkelt gränssnitt för hanteringen av personer, identitetsbärare (credentials), behörigheter och tillhörigheter. Serix IAM kan hämta personuppgifter från till exempel ett HR-system eller ert AD och knyta ihop dem med andra system som exempelvis ett passersystem eller utskriftslösningar.