Kundcase Botek

TAGGAR SOM HÅLLER RENT

BAKRUND OCH UTMANING

Botek grundades 1978 och har idag ett 30-tal anställda samt egna avdelningar för systemutveckling, utveckling av elektronikkomponenter och elektronikproduktion. Botek utvecklar, tillverkar och säljer fordonsmonterade vågar med system för RFID-baserad tömningsregistrering och tillhörande programvaror för att planera, utföra och rapportera insamlingstjänster inom avfallsindustrin. Med sina lösningar hjälper företaget avfallsentreprenörer att uppnå en kvalitetssäkrad insamlingsprocess som leder till en effektiv verksamhet och en rättvis avfallstaxa. 

Säg vad en soptunna inte behöver stå ut med. Inte nog med att den ska tåla det mesta från stekande sommarhetta till vinterns bitande köld med snö och is, dessutom lastas den tungt och får alltsomoftast utstå en ganska ovarsam hantering. 

”En RFID-tagg som ska klara av att fungera felfritt i en sådan miljö måste givetvis vara väldigt robust och tillförlitlig”, säger Martin Abelson, marknadschef på Botek i Ulricehamn. ”När vi under andra hälften av 1990-talet började bygga system för tömningsregistrering av avfall via RFID var det bara Areff (en del av SerilineGroup) som kunde tillmötesgå de krav som vi ställde på taggarna.” 

LÖSNING

Areff (en del av Seriline Group) har fortsatt att leverera. I genomsnitt blir det omkring 150 000 taggar om året, som genom Boteks försorg hamnar på soptunnor runt om i Sverige och i Europa. 

"Trots att vi köper stora mängder taggar varje år har vi aldrig haft några leveransproblem. Det har alltid fungerat. Skulle det knipa och vi hamnar i ett akut behov så har Areff ett litet paniklager vi kan plocka ur, vilket givetvis är väldigt tacksamt”, förklarar Martin Abelson, marknadschef, Botek.


Tillförlitligheten är viktig, eftersom trasiga eller dåligt fungerade taggar skapar väldigt mycket merarbete. 

”Någon enstaka trasig tagg är väl hanterligt. Men säg att en hel kommun ska börja inventera och märka upp sina avfallsbehållare med RFID-taggar, då duger det inte att stå där med en massa defekta taggar som inte går att läsa.”

“Ett annat tungt vägande skäl till att vi hållit fast vid Areff är att vi vet att vi alltid får den kvalitet som vi eftersträvar. Till exempel är varje enskild tagg testad för att tåla både kyla och värme innan den skickas till oss.”  Säger Martin .

RESULTAT

Ett fungerande system för identifikation av enskilda sopkärl är däremot väldigt effektivt och skapar fördelar för såväl utförare som hushåll, framhåller Martin. 

”RFID-tekniken i kombination med våra fordonsmonterade vågar betyder att kontrollen och kvaliteten i sophanteringen blir avsevärt mycket bättre, bland annat genom att man minskar antalet missade behållare, undviker tömningar hos kunder som inte betalar för sig samtidigt som de utförda tjänsterna hela tiden kan verifieras.” 

Systemet möjliggör också att varje tunna kan vägas vid tömning och innehållets vikt registreras utan risk för sammanblandning. Det är helt avgörande i kommuner där hushållen betalar sophämtningen per kilo. Det finns även kommuner som noggrant dokumenterar och följer upp avfallsmängderna, och med registrerad tömningsvikt på varje individuell behållare har de alla möjligheter att ta fram den statistik som behövs. 

”Men även renhållningsbolag som har fast taxa har stor nytta av vägningen”, förklarar Martin Abelson, ”Med bättre kunskaper om fordonens belastning kan man optimera transporterna för att på så sätt minimera bränsleförbrukningen och utsläppen, vilket ju också är en form av renhållning.” 

Läs mer om våra RFID-produkter här 

Kontakta oss här 

www.areff.se  - A part of Seriline Group 

www.botek.se