Kundcase Borås Stad

SERIX IAM LÖSER PASSERSYSTEM- OCH BOKNINGSUTMANINGAR FÖR BORÅS STAD

BAKGRUND OCH UTMANING

Borås är en stad som alltid utvecklas och har stora visioner. Här finns kreativitet, innovativ design, street art och e-handel, samt världsledande forskning inom textil. Staden erbjuder också en storslagen natur, idrottsupplevelser, butiker och restauranger. Borås har en entreprenörsanda och invånare som är stolta över sin stad. Det är en modern stad som ständigt förändras och växer.

Borås stad är en stor arbetsgivare med över 12 000 medarbetare. Det är också värt att nämna att cirka 10% av Borås invånare arbetar på kommunen.

Borås stad behövde en lösning för hantering av identiteter och passersystem, som tidigare inte fungerat som önskat. De planerade också att upphandla ett bokningssystem som skulle integreras med Actor Smartbook för bokning av publika anläggningar.

LÖSNING

Seriline hjälpte till att lösa båda utmaningarna med hjälp av Serix IAM, ett överordnat system. Serix IAM-lösningen är nu live och integrerad med Actor Smartbook för bokning av publika anläggningar, samt hantering av passersystemen för hela Borås Stad. I kommunens Active Directory tilldelas medarbetare automatiskt åtkomst baserat på deras roll eller kostnadsställe. Ytterligare behörigheter kan läggas till manuellt av auktoriserad personal. Med Serix-plattformen kan kommunen enkelt hantera och spåra tillhörigheter som nycklar och projektorer som lånas ut till personalen.

"Vi sparar 10 minuter per person som administreras. Nu när vi har Serix IAM behöver vi inte ens fundera vart passagen finns, allt sker automatiskt." säger Caroline Eriksson, Säkerhetssamordnare, Borås Stad.

RESULTAT

Med Serix IAM kan kommunens medarbetare enkelt kontrollera vilka objekt och lokaler som ska vara tillgängliga i Actor Smartbook och vilka behörigheter som ska tilldelas i passersystemet. Caroline Eriksson, Borås stads säkerhetssamordnare, säger att kommunen sparar cirka 10 minuter per administrerad person genom att använda Serix IAM. Plattformen GDPR-säkrar också verksamheten genom att automatiskt rensa bort spärrade användarprofiler och se till att bara anställda med aktiv anställning har tillgång. Som nästa steg överväger kommunen en självservicelösning för att hantera passerkort, PIN-koder och behörighetsansökningar. En annan lösning som intresserar Borås kommun är Serilines Cidron-läsare som kan läsa QR-koder i passersystemet.

"Serilines arbete med Borås Stad sträcker sig långt bak i tiden då vi haft ett bra samarbete tillsammans. Det är alltid kul att få vara med på kundens utvecklingsresa och att kunna ta fram och erbjuda nya lösningar på problem som kan dyka upp för kunden under resans gång."
säger Johan Waldenström, Affärsområdesansvarig, Seriline.

Kontakta oss

Läs mer om produkten här

Kontaktperson Borås Stad, Caroline Eriksson, Säkerhetssamordnare, caroline.eriksson@boras.se

Kontaktperson Seriline, Johan Waldenström, Affärsområdesansvarig, johan.waldenstrom@seriline.com

*Bildkälla - Sandwalls plats i centrala Borås. Foto: Emil Dalqvist