Kundcase Umeå Universitet

ÖPPNARE OCH MER VÄLKOMNANDE PÅ ETT SÄKRARE SÄTT

BAKGRUND OCH UTMANING

Umeå universitet grundades 1965 och är idag ett av landets större utbildningsuniversitet med ca 43 000 studenter och anställda. Livet på universitetet är dynamiskt med stor rörlighet på studenter tillsammans med en hög takt av lokalförändringar. Universitetet skall vara en öppen plats i grunden samtidigt som det finns ett högt skyddsvärde i forskning och infrastruktur.

Universitetsområdet består av drygt 237 000m2, exkluderat student och gästforskarbostäder. Fastigheterna har ett stort antal dörrar med kortläsare och 43 000 identiteter skall ha tillträde med sitt passerkort till rätt dörrar utifrån kurser eller andra kriterier. Dessutom är behovet av studenternas passerkort lite ojämnt med toppar inför höst- och vårterminernas starter, vilket är resurskrävande under dessa perioder

LÖSNING

Universitetet valde Serix IAM-plattformen, som är en mjukvara som kan kopplas till befintliga system. Serix IAM hämtar information om identiteter från universitetets AMPQ, som innehåller namn, kurser, anställningsinformation, etc. Plattformen hämtar också information från passersystemet för att bestämma vilka personer som har tillträde till vilka områden baserat på deras kurser eller anställning.

Serix IAM-plattformen har självserviceportaler som gör det möjligt för identiteter att hantera sina egna passerkort, inklusive att ladda upp foton och ansöka om extra tillträde. Universitetet har även externa entreprenörer som behöver tillträde, och för att hantera detta används Serix entreprenörsportal.

Universitetet har nu automatiserat hela processen för beställning av passerkort, och man har valt en hybridlösning för att skriva ut korten. Korten skrivs ut hos Seriline när det är högt tryck, men de kan också skrivas ut lokalt om det behövs.

”Lösningen passar väldigt bra för oss på Umeå Universitetet då Serix IAM är användarvänligt och är enkelt för både medarbetare, studenter och leverantörer. Vi höjer säkerheten avsevärt genom att ha rätt tillträden till rätt person vid rätt tid och det hjälper oss att uppfylla de krav vi har från bland annat säkerhetsskyddslagen och MSB:s föreskrifter för krav på fysisk säkerhet, samtidigt som vi upplevs som en öppen och välkomnande plats”
säger Mats Johansson, Säkerhetssamordnare, Umeå Universitet.

RESULTAT

Om flera system behöver anslutas finns det många färdiga moduler tillgängliga. Om det inte finns en färdig modul kan ett modern API-gränssnitt användas för att ansluta nya system eller applikationer.

För närvarande finns det många olika moduler tillgängliga, inklusive passersystem, bokningssystem, utbildningssystem, digital ID-kontroll och follow me-print. Dessutom läggs det ständigt till nya integrationsmoduler baserat på kundernas behov.

Pierre Parrman, CTO på Seriline: ”Vi har uppskattat det samarbete vi haft under införandet. Vi har genom behovsdriven innovation tillsammans utvecklat funktionaliteten i plattformen och även implementerat Serix iD som är en digital ID kontroll. Detta underlättar för universitetet att göra identitetskontroller vid tentamen eller annan närvaro. En smartphone gör en verifiering av identiteten med en tydlig återkoppling, detta sker på ett mycket säkert sätt utan installerade appar i smartphonen.”

Läs mer om produkten här

Kontaktperson Umeå Universitet, Mats Johansson, Säkerhetssamordnare, mats.v.johansson@umu.se

Kontaktperson Seriline, Pierre Parrman, CTO, pierre.parrman@seriline.com

*Bildkälla - Mattias Pettersson/Umeå Universitet