Kundcase Region Västerbotten

Identitets- och Åtkomsthantering för 28 000 identiteter

Bakgrund

Region Västerbottens uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling över ett brett geografiskt område från Västerbottens kustland vid Bottenviken och hela vägen till fjällen vid norska gränsen. Regionen spelar en central roll i att främja hälsa och välbefinnande för invånarna i regionen. Med ett omfattande nätverk av 28000 anställda och komplexa processer för passerkort, schemaläggning och åtkomsthantering, stod regionen inför utmaningen att effektivisera dessa processer. Gunilla Grabbe, sektionsledare på ID-Foto vid Region Västerbotten, påpekade: "Innan vi implementerade Serix IAM, var vår identitets- och åtkomsthantering en manuell och fragmenterad process. Vi hade flera olika system som hanterade olika delar av våra behov, vilket ledde till ökad arbetsbelastning och risk för felaktigheter."

Lösning

Seriline hjälpte regionen att införa Serix IAM, ett överordnat system som integrerade alla viktiga aspekter av identitets- och åtkomsthantering för regionen. En central del av lösningen var införandet av en kopplad fotoautomat för enkel och snabb utfärdande av passerkort till regionens anställda. Dessutom implementerades integrationer med schemaläggningsverktyg för smidig hantering av arbetspass samt åtkomsthanteringen till rörpostsystemet på sjukhuset i Umeå.

En annan innovativ funktion som Serix IAM möjliggjorde var kopplingen till klädautomater för uthämtning av arbetskläder för personalen. Genom att samla alla dessa funktioner under en enda plattform minskades den manuella arbetsbelastningen avsevärt och risken för fel minimerades.

Resultat

Implementeringen av Serix IAM har förändrat Region Västerbottens hantering av identiteter och åtkomster. Genom att centralisera och automatisera processerna har regionen upplevt betydande effektivitetsvinster och minskad risk för felaktigheter.

Gunilla Grabbe kommenterar: "Med Serix IAM har vi sett en minskning av manuellt arbete och en ökning av säkerheten i våra processer. Nu kan vi hantera allt från passerkort till behörigheter på ett enhetligt och säkert sätt, vilket har frigjort tid och resurser för andra viktiga uppgifter inom organisationen."

Mats Johansson, R&D Manager på Seriline, tillägger: "Detta samarbete visar tydligt den kraft som ligger i att implementera innovativa och integrerade lösningar som Serix IAM. Vi är stolta över att kunna leverera verktyg som inte bara ökar effektiviteten utan även förbättrar säkerheten och förenklar arbetsflödet för våra kunder."

 

 

 

Läs mer om produkten här

Kontakta Oss

Seriline

Region Västerbotten

Bild: Region Västerbotten