Kära kunder, med anledning av den svåra situation vi upplever just nu, där stora delar av samhället är nedstängt, sympatiserar vi med alla som drabbas av detta. Konsekvenserna av detta kan vi nog inte förutse men att det även kommer leda till en stor ekonomisk skada kan vi vara på det klara med.

Vår högsta prioritet just nu är säkerheten och välmåendet för medarbetare och kunder. Vi på Seriline hjälper dig med beställning av ID-kort, nyckelbrickor, tillbehör med mera – enkelt, snabbt och säkert - via internet. Har ni inte ett webbkonto hos oss registrera er här så levererar vi ASAP!

Vi håller öppet och levererar som vanligt och vi har lyckats hålla våra lager fulla så tveka inte att kontakta oss om ni är i behov av våra produkter och tjänster.

Som ett IT-företag ligger det i vår natur att välkomna digital transformation och virtuellt samarbete med våra kunder. Mycket av det vi gör kan vi fortsätta göra som till exempel service på printrar och övrig hårdvara. Vi erbjuder sedan tidigare inskicksservice, skicka in era plastkorsskrivare till oss så reparerar vi och returnerar dom inom två arbetsdagar. Mycket av den mjukvarusupport som våra kunder är i behov av löser vi genom att vi kopplar upp oss via TeamViewer eller andra remote-lösningar. Och för att ”möta” våra kunder just nu så använder vi oss av möten via Microsoft Teams.

Vi är måna om att våra medarbetare noga följer de riktlinjer och restriktioner som vi på Seriline har tagit fram som en försiktighetsåtgärd avseende coronaviruset. Skulle något hända kommer vi att vara snabba med att uppdatera våra medarbetare och våra kunder om detta.

Var rädda om er så hoppas vi att detta snart är över.

 


 

We are open and have a full stock!

 

Dear customers, because of the difficult situation we are experiencing right now, where large parts of society are shut down, we sympathize with everyone who is affected by this. The consequences of this we probably can not anticipate, but it will also lead to a great deal of financial damage, that we can be sure about.

 

Our highest priority right now is the safety and well-being of employees and customers. At Seriline we help you with ordering ID cards, keyfobs, accessories and more - easy, quick and secure - via the internet. If you do not have a webshop account with us, you can register via the button below and we will deliver ASAP!

We keep our opening hours and deliver as usual, and we have managed to keep our stocks full so do not hesitate to contact us if you are in need of our products and services.

As we are an IT company, it is in our nature to welcome digital transformation and virtual collaboration with our customers. We can continue to do most of what we do usually, such as service on printers and other hardware. We already offer send-in service, send us your plastic card printer and we will repair and return them within two working days. Much of the software support that our customers need is solved by connecting via TeamViewer or other remote solutions. And to "meet" our customers right now, we use meetings through Microsoft Teams.

We are committed to ensuring that our employees carefully follow the guidelines and restrictions that we at Seriline have developed as a precautionary measure regarding the coronavirus. Should something happen, we will be quick to update our employees and customers about this.

Take care of yourself, we hope that this will soon be over.