Önskar ni att använda QR-koder i ert passersystem?

Beroende på passersystem går det enkelt att styra när en QR-kod ska vara giltig för passage i kombination med en PIN-kod om så önskas.

Läs mer i artikeln där Magnus Olsson hos oss, ansvarig för Cidron, intervjuas:

TILL ARTIKELN