Seriline har utsetts till Di Gasell för femte året i rad. Det är Dagens Industri som årligen utser Sveriges mest framgångsrika företag och utnämner dem till Gasellföretag. Ett företag som får utmärkelsen tre år i rad eller fler blir dessutom kallad Mästargasell. Seriline tillhör den exklusiva krets som lyckats få utmärkelsen hela fem år i rad.

Vi vill tacka alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners när vi nu firar vår femte gasell på raken, säger Freddie Parrman, vd på Seriline.

För drygt sex år sedan tog Freddie och hans bror Pierre Parrman över Seriline. Då omsatte företaget sex miljoner kronor. Sedan dess har Seriline vuxit organiskt till en omsättning på 110 miljoner kronor. Tillsammans med Areff, som förvärvades i maj 2022, landar den totala omsättningen på drygt 160 miljoner kronor 2022.

Vi är oerhört stolta och glada. Passion, innovation och ett starkt kundfokus genomsyrar hela teamet och vi tror att det varit avgörande faktorer för Serilines utveckling de första sex åren av vår resa, fortsätter Freddie. Vår inställning är att det mesta fortfarande är ogjort och vårt driv att fortsätta utveckla lösningar och tjänster som säkrar och underlättar våra kunders vardag är orubbad, avslutar han.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga kriterier i Di:s lista nedan. Dessutom görs en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar vägs in som visar på en sund verksamhet.

Ett Gasellföretag har:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.