Med Serix IAM nya modul för SSG, SSG connection, finns nu möjlighet att automatiskt kontrollera en persons identitet mot SSG´s databas. Vid kontroll säkerställs att personen har den kompetens som krävs för att få behörighet till den aktuella anläggningen.

Kontrollen görs när identiteten upprättas i Serix IAM. Därefter görs kontrollen kontinuerligt för att säkerställa att personen fortfarande uppfyller kraven. När personen inte längre uppfyller kraven, tex. när en utbildning inte längre är giltig, spärras personens behörighet till anläggningen automatiskt.

Detta ersätter det manuella arbetet, att kontrollera personers kompetenser, i SSG systemet och att uppdatera behörigheter i passersystemet. Det automatiserade flödet säkerställer att alla system ständigt är uppdaterade med aktuell information.

Kontakta oss för mer information.

kontakta oss