Seriline är ackrediterad för tillverkning av Desfire EV2 till RCO-produkter

– Den säkra teknologin Mifare Desfire EV2 blir allt mer etablerad inom passerkontroll då den i dagsläget inte går att kopiera. Det är den teknologi vi generellt rekommenderar särskilt tillsammans med vår nya produkt, offlineenheten, LockR som är tänkt för bland annat lägenhetsdörrar, säger Patrik Drugge, produktchef på RCO Security.

Freddie Parrman, VD på Seriline, värdesätter samarbetet med RCO högt.

– Vi är jätteglada att tillsammans med RCO kunna hjälpa kunderna att ta steget mot en säker teknologi och detta i kombination med enkel beställningsprocess v vår Online portal där kunderna kan beställa alla typer av bärare, ID-kort, nyckelbrickor och så vidare, säger Freddie Parrman, som  konstaterar att marknaden är väldigt positiv till Desfire-teknologin. 

– Särskilt när vi fått till en så enkel beställningsprocess, kommenterar han avslutningsvis.

 


 

Seriline and RCO in collaboration

 
Seriline is accredited for the production of DESFire EV2 for RCO-products

 

- The secure technology Mifare Desfire EV2 is becoming more and more established within access control since the technology is impossible to copy as for now. It is the technology that we generally recommend, especially with our new product, the offline unit LockR, that is intended for apartment doors, for instance, says Patrik Drugge, Chief of Products at RCO Security. 

Freddie Parrman, CEO at Seriline, values the cooperation with RCO highly. 

We’re very happy to, together with RCO, be able to help the clients taking the next step towards a secure technology. And with our online portal, where the clients can easily order every type of carrier, ID cards, keyfobs and so on, says Freddie Parrman, who states that the market is really positive to the Desfire technology. 

- Especially when we’ve made the order process so easy, he lastly concludes.