En molnbaserad plattform med Mobile ID skapar nya möjligheter för företag och organisationer att göra kostandseffektiva lösningar som tidigare har varit svåra att dela eller hantera på distans.

Mobile Identification Service erbjuder en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning för att låta slutanvändare använda sina mobiltelefoner för autentisering i deras befintliga passersystem. Tjänsten distribuerar det mobila identifikationen till användarens mobila enheter för autentisering till passersystemet som fortsatt är det syteme som ger eller nekar tillträde beroende på behörigheter.

 

BITWARDS EKOSYSTEM

Bitwards™-plattformen är ett ekosystem med en öppen lösning som fungerar med alla standardiserade system på marknaden. Tillverkarna kan implementera BLE-support i sina produkter och integreras via ett API från molntjänsten till passersystemet för att uppnå en öppen lösning.

Molntjänsten erbjuder hög säkerhet och sekretess utan att tumma på enkelhet, skalbarhet och användarvänlighet. All kommunikation och data krypteras och lagras enligt säkerhetsstandards och kunden har full kontroll över de utfärdade autentiseringsuppgifterna.

Mobile ID är ett alternativ eller komplement för fysiska smarta kort i ett passersystem. Identifikationerna genereras i molntjänsten och överförs till användarnas mobiltelefoner.

De mobila identifikationerna autentiseras av en kortläsare i passagesystemet, alla beslut såsom tillträde eller inte sker av passagesystemet

 

PLATTFORMEN FÖR MOBILE ID

Plattformen för Mobile ID är en molnbaserad tjänst som hanterar både som online- och offline lösningar. Med online avses lösningar är anslutna till ett passagesystem, offline är fristående ofta batteriedrivna digitala lås.

Plattformens mobilapp hanterar både online- och offline lösningar för användaren och stöds i både IOS- och Android-plattformar.  

Som tillägg kan mobilappen anpassas och det möjliggör att visa kunders eller slutanvändares egna varumärke med både utseende och känsla. Plattformen erbjuder även ett SDK som enkelt kan integrera funktionaliteten i en redan befintlig kunds eller slutanvändares app.

 

PASSERKONTROLL MED ONLINE TJÄNST

Mobile ID kan hanteras av en webbapplikation som en fristående del av passersystemet eller kan vara en integrerad del i olika steg. Fullständig integrering med API finns tillgängligt där all data transporteras från passersystemet till plattformen med namn och medarbetar-ID. Ett kort-ID kan även skapas direkt av passersystemet. Alla beslut och åtkomsträttigheter definieras i passersystemet. Den här lösningen gör det möjligt att använda flera RFID-tekniker tillsammans med Mobile ID baserat på Bluetooth eller NFC. Mobile ID-lösningen är kostnadseffektiv eftersom dessa kan återanvändas när man byter ut den mobila enheten eller kan användas av andra användare.

 

CIDRON ONLINE-LÄSARE MED RFID/BLE/NFC - REDO FÖR MOBILE ID

Cidron läsarens design är robust för att tåla alla tänkbara miljöer och väderförhållanden. Alla kortläsare i Cidrons produktserie gör det möjligt för återförsäljare och slutkunder att påverka läsarnas utseende. Designen gör den enkel att anpassas med olika standardfärger och logotyper. Cidron-läsaren finns i både standard och smalprofilformat. Båda formaten finns med eller utan knappsats. Cidron kan enkelt konfigureras och anpassas för att läsa de vanligaste RFID-teknologierna och för att kommunicera med alla passersystem* på marknaden.  BLE-läsaren kan läsa 3 olika kund format samtidigt i en valbar mix av Mifare Classic, Mifare Plus eller Mifare DESFire. Mifare CSN/UID i 4 eller 7 byte och konfigurationen gör det också möjligt att bestämma vilken RFID-teknologi som ska läsas och kan separeras med olika format. Mifare Random UID och iCLASS UID stöds också i 13.56Mhz. Kombiläsaren kan, förutom ovan, också kombinera 125Khz-teknik som ElectoMarine eller HID Prox.

Med Cidron är dörrmiljön framtidssäkrad med standardiserad lästeknik och kommunikationsgränssnitt.

Ett brett utbud av tillbehör finns för alla tänkbara applikationer såsom väder- och integritetsskydd,  vandaliseringsskydd och olika distansplattor.

* med standard kommunikationsprotokoll Wiegand, Clock/Data, OSDP 1, OSDP 2 inklusive security channel, RS232 och RS485.

Läsarna kommer att förkonfigureras vid leverans med överenskommen konfiguration och med en partners eller slutanvändares autentiseringsnyckel.

 

OFFLINE LÖSNING

Offline lösningen är en del av molnplattformen för Mobile ID. Användarna administreras i ett webbgränssnitt men kan också importeras med API från passersystemet. Åtkomsträttigheter skickas till den mobila enheten som behöver vara anluten med plattformen var 8:e timme för att uppdateras ändringarar och nya åtkomsträttigheter. Ändringar av rättigheter som att spärra tillträde kan även ske via andra användare. Olika lösningar och elektroniska lås finns tillgängliga från digitala cylindrar, dörrhandtag, hänglås, skåplås och styrenheter med Cidrons knappsats. Dessa lösningar kan drivas med batterier eller extern strömförsörjning.