Kräver din organisations identitets- och accesshantering mycket tid? Läs mer i artikeln om hur Göteborgs Universitet löste sina utmaningar.

Till artikeln