Som ni säkert har hört via nyhetskanalerna finns det en kritisk sårbarhet i loggningsverktyget Log4j.

Denna sårbarhet gäller främst webbplatser, molnbaserade lösningar och en del hårdvara som är anslutna till internet. Vi har kontrollerat, och fortsätter kontinuerligt att kontrollera samtliga av våra produkter och tjänster och vi har inte hittat att några av våra produkter använder sig av det drabbade loggningsverktyget.