SITHS Express

SITHS Express

Fotostationen SITHS Express är en allt-i-ett-lösning där den tack vare det kompakta formatet kan fotostationen lätt flyttas mellan olika lokaler eller platser. Seriline erbjuder en enkel och portabel fotostation som med fördel kan placeras i en tillfällig lokal på en vårdinrättning, för fotografering av personalen, under en begränsad tid. Stationen kan ställas på ett bord eller hängas upp på vägg och till stationen kopplas en extern kortläsare. Fotostationen SITHS Express har inbyggd belysning för att kunna ta professionella foton. 


Artikelnr: 70048
Lägg till i mina favoriter

Stationen kan användas för både nybeställning eller förnyelse av befintliga kort. Vid nybeställning får använ- daren själv fylla i sina uppgifter, medan vid förnyelse kan användaren använda sitt befintliga kort för identifiering. Kontroll mot spärrlista kan göras automatiskt om stationen har internetåtkomst, alternativt mot en manuellt sparad lista på stationen. Fotostationen SITHS Express kan användas helt fristående då all information kan sparas på den lokala datorn. Alternativt kopplas den upp mot ett nätverk och informationen kan då sparas på valfri plats där stationen har behörighet. Då beställaren ofta har krav på datorer som ska kopplas in i nätverket kan beställaren själv tillhandahålla en dator om så önskas. 

Liknande artiklar: