Våra kunder

 

Kontakta oss

Vi levererar våra produkter till både privat och offentlig verksamhet. Ni är välkomna att kontakta oss för referenser.

 

ID- och behörighetskort

Bland våra ID-kunder finns alltifrån enmansföretag till stora internationella företag. Många har funnits med sedan början av 1990-talet då vi levererade våra första system för tillverkning av ID- och behörighetskort. I dag väljer de flesta att beställa korten från oss med vårt beställningssystem Serix Online. Vårt lättanvända beställningssystem och våra snabba leveranser är mycket uppskattade. Till våra största kunder har vi tagit fram ett skräddarsytt webbaserade beställningssystem där de anställda via intranätet själva beställer sina kort. Ansvarig chef får då godkänna beställningen via webbtjänsten innan kortet skickas för tillverkning.

Med vårt Enterprise system sker korttillverkningen "inhouse" på företaget. Med en Onlineklient kan enheter på olika orter lägga sina kortbeställningar till kortproduktionen över intranätet eller via Internet.


Besökssystem

Besökssystemet Visitor finns i dag installerat hos hundrals företag och organisationer. I de största systemen är många enheter över hela landet anslutna till en gemensam databas. När säkerhetskraven är extra höga behöver exempelvis ansvariga för vissa områden först godkänna bokade besök. 

Andra kunder utnyttjar funktioner som automatisk avisering av besök, tillfälliga WiFi konton eller koppling till passersystemet. För många är möjligheten att enkelt utforma den grafiska layouten på gästterminalen viktig, medan andra behöver hantera flera olika företag i samma reception.

 

P-tillstånd

Det är vi på Seriline som levererar parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH-kort) till samtliga Sveriges kommuner. Vi tar både emot beställningar och tillverkar korten, samt levererar material, utrustning och programvara till de kommuner som tillverkar tillstånden i egen regi.

Det finns också andra typer av tillstånd som utfärdas av kommunerna, exempelvis nyttoparkering, boendeparkering och miljöbilar. Till den privata sektorn är det främst P-tillstånd för boende och personalparkering till företag som utfärdas.