Miljöpolicy

Seriline ska driva ett ansvarsfullt miljöarbete i enlighet med svensk lag. Vi ska med god marginal uppnå de miljökrav som myndigheterna sätter upp.

  • Seriline ska aktivt utgå från allmänt accepterade kunskaper om miljöproblem och deras effekter.
  • Seriline ska i den dagliga verksamheten aktivt verka för att minska miljöbelastningen.
  • Seriline ska minska beroendet av resurser som inte är förnybara och använda våra resurser effektivt.

 

Detta innebär bland annat följande:

 

  • Transporter: Frakter ska ske med leverantörer som har miljöpolicy.
  • Allmänna färdmedel – kollektivtrafik och tåg – ska i görligaste mån användas.
  • Avfall: Material som papper, plast och elektronik ska i görligaste mån återvinnas.
  • Utbildning: Serilines anställda ska kontinuerligt få utbildning inom miljöområdet.
  • Underleverantörer: Vi följer upp våra leverantörers utveckling av mer miljövänliga material och processer.