Visitor Web – Föranmälan av besök

KONTAKTA OSS

 

 

Visitor Web ger besöksmottagaren möjlighet att själv föranmäla sina besök. Arbetet i receptionen underlättas och besöksmottagaren får via webbokningen direkt tillgång till besökssystemets databaser. Uppgifter från tidigare besök är lätt tillgängliga. Webbokningen utförs på ett enkelt webbformulär. Uppgifter om mottagare och besökare hämtas från, och sparas direkt i, databasen.

 

  • Lösenordsskydd av besöksmottagare
    Besöksuppgifter kan av integritetsskäl behöva skyddas. Besöksbokningen är därför skyddad med lösenord. Bara den som bokat besöket har tillgång till uppgifterna. Besöksmottagaren kan själv ändra sitt lösenord, ta bort det eller lämna över rätten att se och ändra i bokningen till ett ombud.

 

  • Övriga funktioner
    Med ett klick kan ett bokat besök skickas till kalendern i Outlook. Gäster vid obemannade receptioner kan checkas in av besöksmottagaren som samtidigt skriver ut en besöksbricka online. Modulen för autentisering används när ett besök kräver godkännande av en ansvarig person. Den ansvariga godkänner föranmälda besök direkt på sin sida i webbmodulen.

 

Gruppbokning

I databasen sparas varje besökare som en egen post, samtidigt som programmet automatiskt håller ihop de personer som ingår i en grupp. Hela grupper kan checkas in och ut med ett klick.

 

Ändring/Avbokning av besök

Uppgifter i bokade besök kan redigeras av besöksmottagaren ända till dess att besökaren har blivit incheckad.