Visitor - Ett besökssystem för alla behov 

 

”Ett professionellt gästmottagande är nyckeln och grunden till goda framtida relationer”

 

KONTAKTA OSS

 

 

Visitor är ett enkelt och smidigt besökssystem som hjälper dig att registrera och administrera era besökare till företaget. Visitor lämpar sig för alla företag och organisationer där man behöver ett pålitligt system för att ha kontroll på vilka som vistas i företagets lokaler. Ett besökssystem skapar ett professionellt intryck och en ökad säkerhet för alla i byggnaden. Besökssystemet är användarvänligt och kan enkelt anpassas efter kundens behov. Våra program kan installeras i såväl  stora nätverk med era receptioner som på en fristående dator i en reception. Besökssystemet tar hand om hanteringen av besökare till företaget. Visitor ger ett professionellt intryck och ökar säkerheten då man har kontroll på vilka besökare som vistas i lokalerna. Det är ett heltäckande besökssystem och hanterar allt från besöksregistreringen till utskrifter av besökskort, parkeringstillstånd och evakueringslistor. Receptionistens arbete effektiviseras och består av att söka upp besöksuppgifterna i besökslistan, kontrollera och checka in besökaren med en knapptryckning. När besöket har avslutats
återlämnas besökskortet i receptionen och besökaren blir utcheckad.


Företag och organisationers besökshantering ser olika ut beroende på storlek. För att det ska vara enkelt att välja och anpassa funktioner efter sitt egna specifika behov har vi skapat ett smart besökssystem som är skalbart. Visitor bygger på ett basprogram (Reception) med två tilläggsmoduler (Guest och Web). Visitor Reception och tilläggsmodulerna använder sig av en gemensam databas för att enklare hålla hela systemets besöksuppgifter uppdaterade. Utöver basprogrammet och tilläggsmodulerna är det möjligt att koppla på olika tillval utan att behöva göra någon ny installation av programmet. Tillvalen består av specifika funktioner som kan kopplas på om behovet uppstår.

 

I senaste releasen av Visitor 7.30 har det tillkommit massa nya och smarta funktioner som underlättar för våra kunder. Ett axplock av alla nyheter är att man nu har möjlighet att avisera besökaren redan när bokningen av besöket görs. Detta kan göras både från Visitor Reception och Visitor Web och aviseringen sker via sms och/eller email. Vilken information som skickas med i aviseringen bestämmer kunden helt själv. Det även skickas med en QR-Kod som gör att ankomstregistrering blir mycket smidigare och snabbare.

Vid ankomst visar besökaren upp QR-koden för en läsare (direkt ifrån sin mobiltelefon) och blir då automatiskt incheckad samtidigt som besöksetiketten skrivs ut och besöksmottagaren får en avisering via sms och/eller ett email. På detta sätt så slipper både receptionspersonal och förbokade besökare att skriva in sig manuellt vid ankomst. Denna lösning har vi tagit fram för att möta marknadens efterfrågan kring självservicetjänster och den har blivit en riktig kioskvältare. För oss handlar det om att vi tillsammans med våra kunder skall jobba med kostnadsbesparingar i kombination med att uppnå en högre säkerhetsnivå.

Varför ett besökssystem?


För receptionisten underlättar ett besökssystem hanteringen av besökare, det höjer även säkerheten där obehöriga inte får tillgång till företagets lokaler. Vid utrymningssituationer kan en evakueringslista (en förteckning över alla pågående besök) skrivas ut och användas för att enklare få översikt på företagets besökare med fullständiga kontaktuppgifter. Ett professionellt gästmottagande är nyckeln till goda framtida relationer. Med en besöksterminal som följer företagets egna grafiska profil med logotyper, färger, slogan eller annat får ett företag att särskilja sig från andra. Med vårt besökssystem kan ditt företag skapa både förtroende och identitet men också underlätta för din egna personal med smarta och enkla funktioner.

 

Besökssystemets bakgrund


Första utgåvan av besökssystemet Visitor släpptes år 1997 och har uppdaterats löpande med nya funktioner och förbättringar. Systemet finns i dag installerat hos hundratals företag och organisationer. Hos några av våra största kunder är flera receptioner, över hela landet, anslutna till en gemensam databas. När säkerhetskraven är extra höga behöver exempelvis ansvariga för vissa områden först godkänna bokade besök. Andra kunder nyttjar funktioner såsom automatisk avisering av besök, tillfälliga WiFi konton eller koppling till passersystemet. För många är möjligheten att enkelt utforma den grafiska layouten på gästterminalen viktig, medan andra behöver hantera flera olika företag i samma reception. Vårt besökssystem har i över 20 år använts av företag och organisationer för att skapa förtroende, identitet och för att enklare sköta besökshanteringen i olika miljöer.

 

Anpassa funktionaliteten med tilläggsmoduler och plugg-ins 

Tack vare det modul-uppbyggda systemet börjar du med instegsmodellen som innehåller alla basfunktioner. Vartefter behoven uppstår utökar du sedan enkelt funktionaliteten med tilläggsmoduler för t.ex. självinskrivning. Detta är praktiskt när besökaren själv skriver in sig vid ankomst eller då du sätter upp systemet för en obemannad reception. Med insticksprogram finns oändliga möjligheter att anpassa systemet efter företagets specifika behov. Det kan exempelvis vara automatisk tilldelning av Wifi-accesser, styrning av tillkopplad teknisk utrustning som t.ex., dörrar, vändkors mm. Systemet kan även konfigureras för SMS-funktionalitet för avisering av besök och besöksmottagare.

 

VISITOR - BAS (RECEPTION)
Programmet är navet i besökssystemet och administrerar databasen, skapar rapporter och statistik, hanterar layouter och utskrifter mm. Programmet används också av receptionisten i bemannade receptioner. I programmet Visitor Reception samlas alla uppgifter om företagets kommande, pågående och avslutade besök i en databas. Från receptionsdelen skriver du enkelt ut besöksbrickor, parkeringstillstånd, sammanställer rapporter och hanterar statistik samt fjärröppnar dörrar och grindar.

LÄS MER
 

TILLÄGGSMODUL VISITOR - GUEST 
Det är i Guest modulen som besökaren skriver in sig vid ankomst. Programmet hanterar in- och utcheckning, utskrift av besöksbrickan mm. 

LÄS MER
 

TILLÄGGSMODUL VISITOR - WEB 
Visitor WEB körs som en tjänst på intranätet. Det är här som besöksmottagaren själv föranmäler och administrerar sina besök.

LÄS MER

Paketerade Besökssystem 


För att göra det lite lättare att komma igång med sitt besökssystem har vi satt ihop några lämpliga paket att starta upp med. Paketen innehåller både programvara, hårdvara och förbrukningsartiklar.

 • Visitor BAS - Paket
  Med detta paket har du allt som krävs för att komma igång.
   
 • Visitor PREMIUM - Paket
  Detta paket är för dig som vill sätta upp en obemannad reception eller vill låta besökare skriva in sig själva för att underlätta för receptionen.
   
 • Visitor ENTERPRISE - Paket
  Detta paket är fullutrustat med alla moduler, vilket ger möjlighetet till webbaserad förregistrering av besök såväl som självinskrivning.