Downloads för våra P-system

 

Ladda hem uppdateringar eller nya program till våra P-system för utvärdering.

Utan programlicens körs programmen i demoläge, och vissa funktioner är blockerade. 

Kontakta oss om du vill testa programmet fullt ut, så skickar vi en tidsbegränsad full licens utan kostnad.

KONTAKTA OSS

P-system

Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade.
Används av kommuner som tillverkar PR-korten i egen regi, eller beställer korten via Internet.

Beställ programmet >>>

Ladda ner

setup_prkort3.zip (5322 Kb)

update_prkort3.zip (4215 Kb)

Utvecklingsverktyg för kommuner som själva tillverkar och administrerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Hanterar inläsning och lagring av sökandes fotografi och signatur, samt utskrift av kortuppgifter på kortinlagan till PR-korten.
För mer information och beställning - vänligen kontakta oss.

Specialprogram för P-tillstånd
Program framtaget för dig som vill utfärda professionella P-tillstånd till exempelvis personalparkeringen eller till de boende. 
Programmet hjälper dig att anpassa både innehåll, utseende och funktion. Enkelt och flexibelt.

Beställ programmet >>>

Ladda ner

setup_pexpress.zip (4542 Kb)

update_pexpress.zip (2401 Kb)

Specialprogram för P-tillstånd
Utfärda professionella tillstånd för exempelvis Nytto- och Boendeparkering, Miljöfordon mm.

Beställ programmet >>>

Ladda ner

setup_penterprise.zip (4668 Kb)

update_penterprise.zip (2418 Kb)