Downloads för ID-kort

 

 

 

 

 

Ladda hem uppdateringar eller nya program till våra ID-system för utvärdering.

Utan programlicens körs programmen i demoläge, och vissa funktioner är blockerade. 

Kontakta oss om du vill testa programmet fullt ut, så skickar vi en tidsbegränsad full licens utan kostnad.

KONTAKTA OSS

Programvaror

Med hjälp av programvaran ID Enterprise kan ID- och behörighetskort designas fritt med foto, bakgrundsbilder, logotyper, person och kortuppgifter. ID Enterprise är byggt på mångårig erfarenhet av ID-korttillverkning. Hantering av data och bilder är blixtsnabb. Utskrift av de färdiga korten sker på valfri skrivare. Kodning av magnetband samt utläsning av MifareID ingår som standard, liksom hantering av streckkoder och en särskild layout-editor för utformning av egna kortlayouter, och mycket mer.

Windows-program för IDkort, behörighetskort och passerkort. Komplett med layouteditor. Inkluderar programmet ID Badge för utskrift av tillfälliga kort, numrerade kortserier etc.

Windows-program för beställning av ID-kort via Internet.

Programmet är gratis. Ni belalar endast grundavgiften om 1200 kronor för layout och uppläggning i beställningssystemet.

När vi skapat ert beställningskonto och er kortlayout får ni ett e-postmeddelande med en licensfil och er kortlayout.

Detta tar normalt någon dag, därefter kan ni börja beställa kort.

Klicka här för att skapa beställningskonto.