Serix IAM - Identity and access management

Innovativ identitetshantering

För personer, identitetsbärare, behörigheter och tillhörigheter.

Serix IAM är ett kraftfullt verktyg för att hantera en persons identitet i flera system. Genom att hämta personuppgifter från en tillförlitlig källa såsom t.ex. ett HR-system eller personalsystem och knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar säkerställs att alla system alltid är uppdaterade. Att dessutom även kunna knyta tillhörigheter till en person såsom dator, mobiltelefoner och andra saker som hör till anställningen ger möjligheten att få full kontroll. För personer inom organisationen finns dessutom flera verktyg för att själva kunna administrera uppgifter runt sin person, t.ex. genom en självservicestation eller användarportal.

Serix IAM installeras i kundens befintliga IT-miljö eller erbjuds som en molntjänst. Ingen klientinstallation krävs utan allt administreras via ett intuitivt webbgränssnitt. Användare kan enkelt hantera flera funktioner runt sina identitetsbärare och behörigheter via en självservicestation och användarportal.

 

Rätt person med rätt behörighet

Genom att koppla attribut från källsystemet via Serix IAM till behörigheter i andra externa system säkerställs att alla behörigheter alltid är uppdaterade. T.ex. går det att knyta en persons avdelningstillhörighet till en accessgrupp i passersystemet. Detta medför att även accessen i passersystemet uppdateras om personen byter avdelning eller tjänst. Om personens anställning avslutas spärras automatiskt alla behörigheter i alla anslutna system.

 

Serix IAM i korthet 

  • Hanterar flera kategorier av personer från flera källor 
  • Hanterar flera identitetsbärare som kort, nyckelbrickor och mobila nycklar 
  • Hanterar tillhörigheter som är knutna till anställningen eller lånas tillfälligt 
  • Självservicestation och användarportal 
  • Integrerar mot externa system som passersystem och utskriftshantering 
  • Tillverkning av kort lokalt eller genom beställning till Seriline 
  • Driftsätts hos kund eller som en molntjänst

Tillhörigheter

Serix IAM ger dig möjlighet att knyta tillgångar till en person.  Det kan vara tillgångar som är kopplade till en anställning såsom dator, mobiltelefon och tjänstebil, men också saker som lånas tillfälligt som projektor eller nycklar. Detta ger ett bra underlag för att få full kontroll på företagets utlånade tillhörigheter, var de är och när de beräknas lämnas åter.

Producera själv eller beställ

I Serix IAM kan du enkelt producera dina passerkort själv eller genom ett enkelt knapptryck skicka beställningen till Seriline. Vi producerar då kortet och skickar det till ett centralt utlämningsställe eller direkt hem till kortinnehavaren.

 

Användargränssnitt

Gränssnittet i Serix IAM för både administratörer och i användarportalen bygger på den nyaste tekniken. Det betyder att det är intuitivt och lättjobbat även då det är många personer i databasen. Import och export av data till externa system går mycket snabbt. Gränssnittet är responsivt och går därmed att köra i 
både dator och mobila enheter.

Loggning

Alla förändringar i systemet loggas och kan presenteras för administratören i Serix IAM. På så sätt fås en full överblick över vem som har gjort vad. Detta presenteras på ett överskådligt sätt i gränssnittet så att det snabbt och lätt går att se vad som föranlett en förändring på en person.

BankID

Serix IAM erbjuder, som alternativ eller komplement till interna autentiseringslösningar, nu även inloggning med hjälp av BankID. Detta är framförallt användbart då man vill ge externa personer utanför organisationen som saknar IT-konto tillgång till Serix självserviceportal.
 

SSG integration

Nu är det möjligt att via Serix IAM kontrollera kompetens genom en integration mot SSG. Genom att ange SSG Access-kortnummer eller personnummer vid upprättande av en ny person i Serix hämtas automatiskt personuppgifter och kompetenser från SSG och kontrollerar att de är godkända för den kravställande anläggningen. Serix håller sedan löpande koll på att personen fortfarande uppfyller kravet på kompetenser och spärrar tillträdet om personen inte längre uppfyller kraven.
 

Ladda ner vår broschyr