Scoria Touch

Scoria Touch

Scoria Touch öppnaknapp. Kan anpassas med er logo, i fyrfärgstryck eller lasergraverad.

Scoria Touch är en öppnaknapp som fungerar dels som oberoende öppnaknapp (stand alone) i direkt samverkan med ett elektriskt lås, eller ansluten till ett passersystems undercentral.

Den är utformad för att ett högfrekvent användande samt hårda och vandalutsatta miljöer. Scoria Touch aktiveras vid lätt beröring i kombination med användarens statiska elektricitet. Med sin design i gjuten metall kombinerar Scoria Touch elegans och estetik med robusthet och tillförlitlighet i en och samma produkt. Man kan få öppnaknappen med din egen profilering med sin logo i färgtryck alternativt lasergraverad.
 

Artiklar