Överordnat system

Kontakta oss

Vad är ett överordnat system?

Förenklat så är det ett system som alla dina befintliga system kopplas till. De underliggande systemen integreras mot det överordnade systemet och ger därmed dig som administratör ett gemensamt gränssnitt. Du har exempelvis ett AD (Active Directory), ett passersystem, ett HR-system, ett system för hanteringer av era id-kort o.s.v. Dessa sitter du och administrerar och bevakar i flera olika system och med olika gränssnitt. Ett överordnat system innebär också att systemet sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara, utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen. Då riskerar du inte att tappa någon funktionalitet i dina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som innan. 

 

En gemensam plattform för flera system - oavsett fabrikat


De flesta fastighetsägare använder sig av mer än ett sorts passersystem vilket leder till ökad administation. Anledningen till detta är att behoven för en fastighet kan vara flera och leverantörerna av de olika passagefabrikaten specialiserar sig för att lösa dessa behov på bästa sätt genom att exmpelvis erbjuda både online och offline-lösningar. Alla företag och organisationer vill få mer tid över och fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att knyta verksamhetens samtliga underliggande system till ett överordnat system ökar kontrollen och säkerheten. Vår erfarenhet visar på att det även skapar en betydligt smidigare, automatiserad och kostnadseffektivare administrering av våra kunders identitets- och accesshantering. Som användare behöver du bara behärska ett användargränssnitt för att administrera flera olika system. 

GDPR Support Seriline

      

      

Varför ska du välja oss?


Vi erbjuder den senaste tekniken och har installerat våra smarta lösningar åt några av Sveriges största företag, organisationer, kommuner och landsting. Men framför allt har vi medarbetarna, erfarenheten och kompetensen för att ta fram den bästa lösningen som vi vet fungerar bäst för just er verksamhet. Vår plattform är systemoberoende och kunden äger alltid sin egen data och kan i framtiden välja att byta ut det övordnade systemet om så önskas. Vi jobbar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service.

Välkommen som kund du också!

Vill du veta mer?

Kontakta oss så bokar vi in en demo online eller live.