Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Serilines mål är att möta de krav som ställs på företag idag när det kommer till CSR. Att möta kraven är dock inget självändamål i sig, det viktigaste för oss är att vårt CSR-arbete gör skillnad.
 

Miljö och hållbarhet

Det är viktigt för oss att våra produkter och lösningar håller hög standard. Serilines affärskoncept går ut på att erbjuda produkter och lösningar med kvalitet till bästa pris. Vi klarar detta genom att, i största möjliga mån, köpa direkt från tillverkarna, genom effektiv logistik och genom att tillhandahålla egna lager. Vi är också kostnadsmedvetna på alla stadier och faktum är att ett billigare transportsätt, t.ex. båtfrakt, resulterar i lägre koldioxidutsläpp än dyrare transportsätt som exempelvis flyg.

LÄS MER OM SERILINES MILJÖPOLICY

 

Hur vi arbetar med CSR och vad CSR betyder för oss

Vår vision är att all vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Att omsätta denna vision i praktiken hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som vi förbrukar mindre resurser. Det hjälper oss även att bidra till en bättre tillvaro för människor och samhällen världen runt. På Seriline försöker vi ständigt hitta nya sätt att bidra till en bättre miljö, det är vårt ansvar. Vi arbetar med hållbarhet både direkt och indirekt. Prioriterade frågor är säkerhet och hälsa för våra medarbetare, ansvarstagande i leverantörskedjan, samhällsengagemang samt miljöfrågor.

Socialt och etiskt ansvar

Socialt och etiskt ansvar ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa goda arbetsförhållanden både för våra medarbetare och längs vår leverantörskedja.

För att låta det här engagemanget komma till uttryck har Seriline valt att teckna ett ”Human rights agreement” med alla sina leverantörer. Vid tecknandet av avtalet kontrollerar vi att leverantörerna följer uppsatta krav som inte bryter mot internationella konventioner. Innan dess besöker Seriline produktionen för att kontrollera att rutinerna i dokumentationen följs.

Samhällsengagemang

Vi bor i ett fantastiskt land med oändliga möjligheter. Därför vill vi vara med och stödja olika projekt i syfte att stärka människor och skapa en bättre värld.

 

Seriline Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation som finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. De kämpar för att rädda liv och ger hopp över hela världen och i Sverige, varje dag.

Seriline stödjer Röda Korset i sitt arbete och hoppas på att kunna förändra livet och framtiden för utsatta människor samt att inspirera den privata sektorn att göra detsamma.

Vill du också vara med och bidra? Läs mer om Röda Korset här

 

Seriline Situation Stockholm

Situation Stockholm

Situation Sthlm är mest känt som tidningen som säljs av hemlösa människor i Stockholm. Men de är mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja försäljarnas väg tillbaka till samhället. De strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen.

I samverkan med Situation Stockholm vill Seriline bidra till ett tryggare samhälle. Vi har valt att bli stödprenumerant till Situation Stockholm. Vårt sponsorskap grundar sig i idén att vi vill stötta andra som också vill skapa en tryggare vardag, så att fler aktörer kan hjälpas åt i arbetet mot ett säkrare och bättre samhälle. Genom ett proaktivt agerande, samarbeten och sponsorskap kan vi göra skillnad och skapa trygghet. I vårt arbete utgår vi från att alla är unika, med olika drivkrafter och värderingar. Trygghet är en rättighet för varje medborgare och måste värnas om. Det är viktigt att vi reflekterar över vilket samhällsklimat vi vill ha och vilken värld vi vill leva i. Endast genom möten kan vi skapa förståelse och kunskap om varandra.

Vill du också vara med och sponsra? Läs mer om Situation Sthlm här

 

Seriline Barncancerfonden

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver. Det första fröet till det som idag är Barncancerfonden såddes 1979 då oroliga föräldrar och vårdpersonal gick samman för att stoppa en planerad nedläggning av Sveriges då enda barncanceravdelning. Idag, snart 40 år senare, är Barncancerfonden den största finansiären av barncancerforskning i Sverige och idag överlever drygt 80 procent av de barn som drabbas.

Målet på lång sikt är att nå en hundraprocentig överlevnad för de barn som drabbas av cancer. För att vi ska kunna nå det måste forskningen fortsätta att drivas framåt och därför behövs alla bidrag vi kan få – både från företag och privatpersoner. Därför har vi valt att vår julgåva varje år går till Barncancerfonden. Tillsammans kan vi göra mer!

Vill du också engagera dig i Barncancerfonden? Läs mer om Barncancerfonden här

 

Seriline Qnet

Qnet

Vi är stolt sponsor till Qnet som är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Det är en mötesplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Läs mer om Qnet här

 

Seriline Säkerhetsbranschen

SäkerhetsBranschen

Seriline är medlemmar i SäkerhetsBranschen som är en förening för aktörer inom säkerhet. Med sina ca 440 medlemmar samlar de företag för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige. SäkerhetsBranschens övergripande uppgift är att arbeta för god kvalitet, hög kunskap och att medlemmarna i föreningen agerar ansvarsfullt. 
Läs mer om SäkerhetsBranschen här

Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet (UF) är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet genom att prova på entreprenörskap på riktigt.

Läs mer om UF här

Vi tror att Sverige behöver fler som startar och utvecklar företag för att vi ska kunna skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i framtiden. För att bidra till detta är vi med som rådgivare för olika UF-företag.

 

Natt & Dag UF

Företaget grundades under 2017 i Stockholm av fyra unga entreprenörer som alla har ett brinnande intresse för mode och design. De upptäckte att marknaden saknade armband som är stilrena med en exklusiv prägel och som samtidigt finns till ett rimligt pris. Detta ville de förändra, och det var så företaget Natt & Dag UF uppkom en dag på sensommaren 2017.

Namnet Natt & Dag kommer av att deras armband passar vid alla olika tillfällen under dygnet. Armbanden bärs lika bra under vardagen som under en tillställning på kvällen. Genom den stilrena designen så passar armbandets karaktär till alla timmar på dygnet. Natt & Dag.

Seriline Sponsor

 

Jeans Rescue UF

Företaget har tagit fram ett sykit för jeans. Detta sykit innehåller allt man kan behöva för att laga sina trasiga jeans inklusive ett instruktionsblad och sparar på både kundens och världens resurser.

Arena Huddinges riskkapitalister träffade den 4 december 2017 traditionsenligt ett antal UF-företag som pitchade sina idéer för att få stipendier. Jeans Rescue UF gick hem med den stora investeringen - ett stipendium värt 6000 kronor. De kammade även hem priset för ”Bästa monter”.

Seriline Sponsor