Downloads för besökssystem

 

 

 

 

 

Ladda hem uppdateringar eller nya program till vårt besökssystem för utvärdering

Utan programlicens körs programmen i demoläge, och vissa funktioner är blockerade. 

Kontakta oss om du vill testa programmet fullt ut, så skickar vi en tidsbegränsad full licens utan kostnad.

KONTAKTA OSS

Visitor programvara

Programmet Visitor Reception används av företag och organisationer för att registrera och administrera besökare till företaget. Det används i företagets reception där receptionisten registrerar och checkar in de besökare som kommer till företaget. Programmet administrerar den gemensamma databasen. Här skapas statistik och rapporter, besöksbrickornas grafiska utformning och mycket mer. 
 

Ladda ner

setup_visitor.zip (10333 Kb)

update_visitor.zip (3420 Kb)

Programmet Visitor Guest är en del av Visitor Enterprise-systemet. Med programmet skriver besökaren själv in sina uppgifter på en terminal i receptionen. Uppgifterna sparas direkt i den gemensamma databasen. Skärmbilden på terminalen utformas enkelt efter den egna grafiska profilen. Arbetar med både tangentbord och pekskärm.

Visitor Guest finns också i en Bas och i en Premium Version.

Ladda ner

setup_visitorguest.zip (10424 Kb)

update_visitorguest.zip (2690 Kb)

Visitor Web är en tjänst för bokning av förväntade besök i det interna nätverket. Bokningsmodulen körs som en tjänst och pratar direkt med den gemensamma databasen. Tjänsten har en inbyggd web-server som användaren ansluter till när besök skall bokas. Bokningsmodulen underlättar arbetet i receptionen genom att besöksmottagaren själv registrerar sina förväntade besök.

Ladda ner

setup_visitorwebservice.zip (2153 Kb)