Plastkort med egen design

Obegränsade möjligheter

Plastkort med tryck i samma format och kvalitet som kreditkort. Korten används exempelvis som ID- och behörighetskort, passerkort, tillstånd eller certifikat. Som tillval kan korten levereras med olika databärare som magnetband eller RFID med eller utan kodning samt numrering, streckkodning och annan personifiering.            

Plastkorten har obegränsade möjligheter: ett och samma kort kan fungera som ID-kort, passerkort, behörighetskort samt infokort. I vårt beställningssystem kan du ha flera olika kortmallar beroende på vilken typ av kort det rör sig om. Du väljer enkelt mallen för den typ av kort du vill beställa, och fyller själv i uppgifter såsom namn och bild.            

Vi erbjuder även kompletta lösningar för att du själv skall kunna skapa professionella företagslegitimationer. Våra system används av företag, kommuner och organisationer vid tillverkning av ID-och behörighetskort. Korten kan printas ut på en egen utrustning, kortskrivare för standardiserade plastkortämnen, eller skickas online för central produktion.

För att komma igång med era kort behöver vi skapa ett konto. Registreringsavgiften om 1 200 kronor faktureras när ni är upplagd i systemet. Därefter betalar ni enbart för de kort ni beställer.

Kom igång med dina kort

Beställ ID-kort till Företaget

Beställ ett provkort kostnadsfritt!

Vill ni testa vår Onlinetjänst?

Med hopp om ett gott framtida samarbete erbjuder vi just nu ett gratis provkort via vår portal.
Du väljer enkelt utförande och design och laddar upp ett foto, fyller i dina namnuppgifter och adress så skickar vi ett provkort utan kostnad. 

Tillverkningen startar omgående, och normalt har ni korten i brevlådan inom 3 dagar.

Notera: Provkort skickas endast till företag och organisationer, ej till privatpersoner.

Beställ kostnadsfritt provkort

Läs mer om våra olika typer av kort

ID-kort

ID-kort

Företagskort, företagslegitimation eller plastkort med foto – kärt barn har många namn.

Behörighetskort

Behörighetskort

Exempel på användningsområden är certifikat för höghöjdsarbete, och besökskort för besökare på ett företag.

Passerkort

Passerkort

Passerkort är plastkort som är kodade för att fungera i exempelvis passer- och tidredovisningssystem.

Tryckta plastkort

Tryckta plastkort

Plastkort kan användas som exempelvis passerkort, medlemskort, lunchkort och VIP-kort.

Det är samma program som används till alla typer av kort. Först vid utskriften (och i kortlayouten) bestäms hur korten skall skrivas ut. Det är mängden funktioner som avgör vilket program man behöver. Exempelvis Mifare kodning SQL datababaser etc.

Alla typer av skrivare som är installerade i Windows kan användas.

 

I programmen finns det en inbyggd layouteditor där ett obegränsat antal kortlayouter kan skapas. Dessa blir sedan valbara i en rullmeny i programfönstret när korten skapas.

Man får sin egen kortlayout i Online systemet, men av säkerhersskäl skapar vi på Seriline denna.

 

Streckkod och magnetkodning ingår i alla programmen. ID Enterprise stödjer även Mifare, där det både går att läsa ut kortets serienummer till databasen och att sektorkoda korten.

Kom igång med dina kort idag

För att beställa era kort online loggar ni in i portalen. Fyll i kortuppgifter, infoga fotografi, välj eventuella tillval och beställ.
Så enkelt är det. Tillverkningen startar omgående, och normalt har ni korten i brevlådan inom 3 dagar.

Registreringsavgiften om 1 200 kronor faktureras när ni är upplagd i systemet.
Därefter betalar ni enbart för de kort ni beställer.

Relaterade produkter