Visitor Plug-in ADAM-6060 Relä

Visitor Plug-in ADAM-6060 Relä

Pris: 12 000,00 kr

Den här funktionen möjliggör automatiska signaler till passersystemet, till exempel öppning av dörrar. Programmet kommunicerar med en yttre I/O-enhet av typen Adam-6060. Vid in- och utcheckning av besök skickas en signal till I/O-enheten som exempelvis kan öppna en dörr eller skannas av passersystemet som öppnar dörren. Funktionen kan också spela en viktig roll i krissituationer. Systemet kan kopplas till en tryckknapp som personal från räddningstjänsten kan använda för att snabbt få en larmlista utskriven.


Artikelnr: 5052
Lägg till i mina favoriter
Liknande artiklar: